• write sara

“ยุคออนไลน์ต้องรู้ก่อนสร้างแบรนด์...Loyalty กับ Superfans ต่างกันยังไง?” 🚩☝️💡


ทุกวันนี้แบรนด์จะรุ่งไม่รุ่ง รอดไม่รอดไม่ได้อยู่ที่แค่การสร้าง Awareness หรือแค่การสร้างภาพลักษณ์แล้วนะครับ เพราะทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล เกิดการตลาดออนไลน์ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางด้วยช่องทางที่ง่ายแสนง่าย ทางออกของแบรนด์คือ ควรสร้างฐานแฟนคลับอันเหนียวแน่นให้ตัวเองซึ่งแบรนด์ต้องทำหน้าที่เป็นคนบอกความต้องการของผู้บริโภคด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจ ‘Insight’ ของผู้บริโภคในยุคนี้อย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคมาบอกความต้องการของตัวเอง ฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นของแบรนด์เรานั้น อาจจะเรียกได้ว่า ‘Superfans’แต่จะมีความแตกต่างจากคนที่ภักดีต่อแบรนด์หรือ ‘Loyalty’ อยู่อย่างมาก . เราไปทำความเข้าใจพร้อมๆ กันดีกว่าก่อนจะไปสร้างแบรนด์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคออนไลน์และทำให้แบรนด์ปังงงงงง


- Loyalty VS Superfans

Loyalty เป็นเหตุ VS Superfans เป็นผล

Loyalty จะมองในมุมที่ว่า ผู้บริโภคคนไหนกลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการซ้ำมากที่สุดซึ่งจะนำไปสู่การเป็น Superfans ต่อไปได้ ส่วน Superfans จะเป็นความรู้สึกเหนียวแน่น เป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดต่ออารมณ์และจิตใจของผู้บริโภคซึ่งควรใช้ Superfans มาเป็นเป้าหมายหลักในการสื่อสารแบรนด์ และคิดกลยุทธ์ต่างๆ การสร้างแบรนด์ยุคนี้ ควรคำนึงไปถึงคุณค่าด้านจิตใจของผู้บริโภคมากขึ้นมากกว่าการคำนึงถึงแค่ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ พื่นที่ ฯลฯ


- Loyalty VS Superfans Loyalty เน้นการกระทำ VS Superfans เน้นอารมณ์

เหมือนอย่างที่เกริ่นไปในข้อก่อนหน้า Loyalty จะมองในมุมที่ว่า ผู้บริโภคคนไหนกลับมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการซ้ำมากที่สุดซึ่งจะทำให้เห็นพฤติกรรมเชิงปริมาณอย่างชัดเจนแต่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่า ผู้บริโภคมีความให้คุณค่าทางอารมณ์กับอะไร ต่างกับ Superfans ที่จะเป็นความรู้สึกเหนียวแน่น เป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์และผู้บริโภคกลุ่มนี้จะให้คุณค่าทางอารมณ์และจิตวิญญาณในการเลือกบริโภคด้วยทำให้เราสามารถศึกษาได้ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนากลยุทธ์ของแบรนด์ต่อไป


- Loyalty VS Superfans Loyalty ซื้อเพราะฟังก์ชั่น VS Superfans ซื้อเพราะจิตวิญญาณ

ในการเลือกสินค้าและบริการของกลุ่ม Loyalty จะพิจารณาการใช้งาน คุณสมบัติ ราคา แต่ในยุคนี้ อาจจะเป็นแนวทางที่ไม่มั่นคงยั่งยืนต่อแบรนด์

แต่การเลือกสินค้าและบริการของกลุ่ม Superfans นั้นจะเลือกจากจิตวิญญาณของแบรนด์ ซื้อเพราะความเป็นแบรนด์นั้นๆมีจิตใจที่เหนียวแน่น มั่นคงต่อแบรนด์และอยากจะบอกต่อแบรนด์ไปยังคนอื่นๆ อย่างเต็มที่


- Loyalty VS Superfans Loyalty ให้โอกาสคู่แข่ง VS Superfans ช่วยต่อต้านคู่แข่ง

Loyalty จะยังคงมองคู่แข่งแบรนด์อื่นๆ อยู่ในสายตายังคงให้โอกาสแบรนด์อื่นๆ ในการเปรียบเทียบ

ฟังก์ชั่น ราคา ของสินค้าและบริการอยู่บ้าง ทำให้สามารถเปลี่ยนใจไปจากแบรนด์เราได้ ถ้าเจอฟังก์ชั่นหรือราคาที่ถูกใจกว่า แม้ว่าจะซื้อซ้ำแบรนด์เรามาตลอด ส่วน Superfans จะยึดมั่น หนักแน่นในจิตวิญญาณของแบรนด์อย่างมาก ถ้าไม่ใช่แบรนด์นี้ ยังไงก็ไม่ใช่แบรนด์นี้ความเป็นแบรนด์นี้ ไม่มีแบรนด์ไหนมาแทนที่ได้ ซึ่งจุดนี้ จะทำให้กลุ่ม Superfans พร้อมเสมอที่จะบอกต่อและช่วยเป็นกระบอกเสียงต่อต้านคู่แข่งให้กับแบรนด์


 

26 views0 comments